Med mitt måleri vill jag förmedla människors olika sinnesstämningar
samt naturens olika skiftningar

Eva Carlsson

Närmast kommande utställning
Vernissage 29 AUG 2020
Mälarsjukhusets Galleri
Eskilstuna