2015
Södertälje Konstförening i
Gamla Rådhuset, Södertälje

 


 




 




Klicka här för att se ett urval
tavlor från utställning 2015 i
Södertälje Konstförening