Som autodidakt konstnär har arbetat länge med att hitta material och arbetsverktyg som passar just mig i mitt skapande. Mitt måleri har under åren förändrats till ett mer illusoriskt måleri – ibland även rent abstrakt.

Mina figurativa verk ger ofta en förenklad men stundtals även förvriden bild av verkligheten.
Mitt måleri kommer inifrån mig själv. Det är aldrig förutbestämt vad jag ska måla. Bilden växer fram allt eftersom jag målar – som en berättelse från och till mig själv. Min sinnesstämning, årstiderna, naturens skiftningar – allt påverkar min konst. Den drömvärld jag målar till mig själv vill jag att betraktaren ska känna sig delaktiga i.

Mitt material är alltid akryl på duk. De verktyg jag använder varierar och kan vara allt från helt vanliga penslar till svampar, trasor, knivar eller mina fingrar. Ofta arbetar jag fram en tavla i olika lager för att få fram de skiftningar jag tycker blir vackra och intressanta.