I mina figurativa verk ger jag oftast min egen bild av verkligheten. Måleriet kommer inifrån mig själv. Bilden växer fram allt eftersom jag målar. Den drömvärld jag målar vill jag att betraktaren ska känna sig delaktig i. Min sinnesstämning, årstiderna, naturens skiftningar – allt påverkar min konst.